Opdrachtgevers

Ministerie van VROM, Rijksplanologische Dienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie

Academisch Ziekenhuis, Vrije Universiteit, Amsterdam

Ministerie van VWS, Directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang

Raad van Europa

Ministerie van OCenW, Directie Algemeen Cultuurbeleid

Interdepartementale Werkgroep Stadsvernieuwing

N.V. Nederlandse Spoorwegen

Nationaal Fonds voor de Geestelijke Volksgezondheid

Nederlands Instituut voor Kunsteducatie LOKV

Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs

Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum (NBLC)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden

Directie Overleg Dans, in samenwerking met Theater Inst. Nederland, Federatie van Kunstenaars-verenigingen, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Fonds voor het Bibliotheekwerk voor Blinden en Slechtzienden

Ministerie van Justitie, Directie Opsporingsbeleid

Programma Politie & Wetenschap

Gemeente Amsterdam

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-Generaal Veiligheid

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Strategie

Ministerie van Justitie, Directie Sanctie- en Preventiebeleid (DSP)