Drugs en Verslavingszorg

Draagvlak voor coffeeshopregels leidt tot weinig overtredingen

De regels voor coffeeshops worden vrij weinig overtreden, zo blijkt. De coffee­shopregels worden gere­geld ge­con­tro­leerd en er is onder de betrokkenen redelijk veel draag­vlak voor de regelgeving. Korte samenvatting.

Experiment "Hoge Doses Methadon"

Dit experiment is opgezet vanuit de achtergrond dat in Nederland lage doses methadon worden verstrekt. In het buitenland zijn goede resultaten geboekt met hogere doses: de gezondheid en therapietrouw van patiënten verbeterde, in samenhang met een duidelijke vermindering van het bijgebruik van drugs. Het doel van het experiment was na te gaan of deze gunstige resultaten ook haalbaar zijn binnen het open verstrekkingssysteem in Nederland.

Aan 126 problematisch drugverslaafden is een dagelijkse dosis van minimaal 85 mg methadon verstrekt, met een maximum van 160 mg. Een controlegroep van 121 personen kreeg zijn gebruikelijke dosis methadon (< 85 mg). De groepen zijn gerandomiseerd. Gedurende twee jaar is nagegaan wat de effecten zijn op lichamelijke en psychische gezondheid en op sociale integratie. De patiënten kregen, behalve een verhoogde dosis methadon, de gebruikelijke hulpverlening van de verslavingszorg aangeboden.

Het experiment is gefinancierd door het Ministerie van VWS, dat Bureau Driessen opdracht heeft gegeven het experiment te coördineren.

De eerste resultaten van het experiment met hoge doses methadon zijn op 4 februari 2002 aangeboden aan mevr. E. Borst-Eilers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoge doses methadon blijken ook in de Nederlandse verslavingszorg effectiever dan de in Nederland gangbare lage doses methadon.

- Persbericht
- Toespraak bij aanbieding aan mevr. Borst
- Tekst rapport met eerste resultaten
- Tekst definitieve eindrapport (188 > pp)

Promotie Frans Driessen

Op 21 december 2004 promoveerde Frans Driessen in de geneeskunde op de door Bureau Driessen uitgevoerde onderzoeken naar methadon en methadonverstrekking bij prof.dr. W. van den Brink (Psychiatrie en epidemiologie van verslavingsziekten, UvA) en prof.dr. J.M. van Ree (Psychofarmacologie, UU). Voor het proefschrift zijn onder andere de resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken vergeleken met de uitgebreide internationale literatuur op dit gebied.

Inleiding, Conclusie en Summary

Methadon na twee jaar

De verstrekking van methadon aan heroïneverslaafden maakt momenteel een integraal deel uit van de drugshulpverlening in Nederland. Vandaar dat het Ministerie van VWS opdracht heeft gegeven de methadonverstrekking en flankerende hulpverlening nader te onderzoeken in een grootschalig project. In laatste fase van het project zijn methadoncliënten na twee à tweeënhalf jaar opnieuw ondervraagd, om vast te stellen of er verbetering of achteruitgang in hun situatie is opgetreden.

Afhankelijk van het criterium dat men kiest is de geboekte winst na twee à tweeënhalf jaar 8% (abstinentie) of 9% (vooruitgang minus achteruitgang). Hoe men het ook wendt of keert een indrukwekkend resultaat voor de individuele gebruikers is dit niet. Maar de verslavingszorg heeft naast doelstellingen die gericht zijn op de individuele verslaafden uiteraard ook doelstellingen die gericht zijn op collectieve belangen, zoals aidspreventie en beperking van overlast.

Slothoofdstuk

Inventarisatie hulpaanbod voor heroïneverslaafden

Onlangs publiceerde Bureau Driessen de resultaten van een onderzoek naar hulpverlening aan heroïneverslaafden. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden, die het experiment heeft opgezet waarin aan methadoncliënten heroïne wordt verstrekt. Gebleken is onder meer dat de doelgroep van dit experiment nauwelijks gebruik maakt van aanvullende hulp en dat deze hulp er bovendien per instelling nogal anders uit kan zien.

De presentatie van de resultaten vond plaats in Berlijn op 25 en 26 juni 1999 tijdens een congres over heroïneverstrekking op medisch voorschrift.

Zie ook Psychosoziales und medizinisches Betreungsangebot für die Zielgruppe der Heroinvergabe in Den Niederlanden.

Slothoofdstuk

Overige publicaties ...