Hoge Doses Methadon in Nederlandse Methadonprogramma's Effectief

Hoge doses methadon zijn effectiever bij de behandeling van heroïneverslaafden dan de lage doses die in Nederland gegeven worden. Dat blijkt uit een langlopend experiment, waarin methadongebruikers met een hoge en met een lage dosis methadon vergeleken zijn. Het rapport met de eerste onderzoeksbevindingen is vanmorgen aan mevrouw Borst, minister van Volksgezondheid, aangeboden door dr. F. Leenders, voorzitter van de ingestelde begeleidingscommissie. Het onderzoek werd uitgevoerd door Bureau Driessen te Utrecht.

In Nederland krijgen per jaar 13.000 heroïneverslaafden methadon voorgeschreven. Door de methadon neemt de behoefte aan heroïne af en daardoor kan de verslaafde in rustiger vaarwater terecht komen. In de Nederlandse verslavingszorg werd altijd de voorkeur gegeven aan lage doses methadon (< 80 milligram per dag), terwijl uit buitenlands, met name Amerikaans, onderzoek blijkt dat hoge doses methadon effectiever zijn wat betreft afname van het heroïnegebruik en verbetering van gezondheid en sociaal functioneren van de verslaafde.

Omdat de Nederlandse methadonprogramma's anders opgezet zijn dan de Amerikaanse, is een experiment uitgevoerd om na te gaan of hoge doses methadon ook in de Nederlandse laagdrempelige verslavingszorg effectiever zijn dan de lage doses die hier doorgaans verstrekt worden.

Dat blijkt het geval. De - door het toeval gekozen - 126 verslaafden die een hoge dosis methadon kregen (³ 85 milligram per dag) bleken twee jaar later minder heroïne te gebruiken, een betere gezondheid te hebben en zich psychisch beter te voelen, dan de 121 verslaafden die een gebruikelijke methadondosis kregen (< 85 milligram per dag). In sociaal opzicht was er echter geen verschil tussen beide groepen. Wel trokken de verslaafden uit de hoge dosis groep minder vaak met andere druggebruikers op, maar op de criminaliteit is er geen effect.

Hoewel hoge doses methadon tot duidelijk betere resultaten leiden - het percentage zogenaamde 'zeer problematische verslaafden' daalde na twee jaar van 27% naar 4% - , is de behandeling met hoge doses methadon niet helemaal zonder risico's. Bijna-ongelukken, zoals een bijna-overdosis of een zelfmoordpoging, kwamen bij hoge doses methadon vaker voor. De onderzoekers bepleiten om die reden een strikt toezicht om dergelijke bijna-ongelukken te voorkomen.

Nadere informatie:
Bureau Driessen: 030 - 2334779, e-mail: bd@bureaudriessen.nl